RODO

Brak
Pensjonat SAGE  dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
 
Dlatego pragniemy jednocześnie Państwa poinformować, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SAGE Ewa Szumlewicz który ma swoją siedzibę na ulicy Adama Mickiewicza 21, 66-220 Łagów
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem biuro@pensjonatsage.pl
 
3. celem przetwarzania jest:
 • obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • rezerwacja pokoju hotelowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • realizacja umowy usługi hotelarskiej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 • marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, poprzez zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi hotelarskiej, poprzez zbieranie  danych gości hotelowych w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi hotelarskiej – osoby towarzyszące), poprzez zbieranie numerów rejestracyjnych samochodów gości hotelu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. dane osobowe przechowywane będą:
 • dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji
 • dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
 • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskiej lub niezbędne do wystawienia faktury - przez okres 5 lat od licząc od końca roku w którym, w którym miał miejsce pobyt w hotelu;
 • przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej;
 • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 30 dni;
 • dotyczące osób towarzyszących, numerów telefonów, numerów rejestracyjnych – przez okres do 30 dni;
 1. odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
 • firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych (dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
 • dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w zakresie utrwalonego wizerunku
 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania - dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi hotelarskiej lub zrealizowania obowiązku prawnego, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.
 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
 • odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
 • odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

Pani/Pana dane nie będą profilowane.